คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

News Date17 พฤศจิกายน 2565

📣 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
👩‍🎓👨‍🎓หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อส.ม) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์
👉แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
👉แขนงวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
👉แขนงวิชาการจัดการระบบการผลิต
📍กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1พฤศจิกายน - มีนาคม 2566
👉สมัครออนไลน์ได้ที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th