คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ติดต่อ
logo_kmutnb-(6).png
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
129หมู่21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
 โทรศัพท์ : 037-217339 037-217340-3
 แฟกซ์ : 037-217317