คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

News Date17 พฤศจิกายน 2565

📣 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
👩‍🎓👨‍🎓หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
👉สาขา วิศวกรรมการจัดการ
👉Master of Engineering
👉Program in Engineering Management
📍กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1พฤศจิกายน - มีนาคม 2566
👉สมัครออนไลน์ได้ที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th