คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology and Management
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

Congratulations ขอแสดงความยินดี 💐กับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

News Date18 พฤศจิกายน 2565

📣Congratulations ขอแสดงความยินดี 💐กับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่กำลังจะเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ในวันที่ 5 และ 10 มกราคม 2566 นี้ รูปภาพเพิ่มเติม